espazodocumental.net

Nesta publicación recóllense entrevistas realizadas a artistas e profesionais relacionados co mundo da creación que expoñen a súa mirada sobre o seu propio traballo. A aplicación tipográfica de dita publicación mereceu un Diploma na VI Edición dos "Premios Visual de Diseño de Libros" en 2008.

Portada espazodocumental.net (uqui)
Interior libro espazodocumental.net  (uqui)
Libro espazodocumental.net portadillas (uqui)