Lettering Giseliña

Giseliña é a recuperación de Giselle, un dos clásicos da danza do século XIX, nun contexto contemporáneo e cunha linguaxe tamén contemporánea. Para contrastar o sedimento romántico que emanaba das fotografías e conseguir comunicar ao espectador que se atopa ante unha interpretación actual, debuxamos sobre unha cuadrícula letras ríxidas e modulares. Aínda que só se empregan as letras no título, desenvolvimos todo o alfabeto e estamos a preparar unha tipografía a partir del.

Lettering pautado de Giseliña
Lettering de Giseliña