Santiago de Compostela, ouro, verde e negro

Cando estás pensando nunha publicación, mestúranse as veces outros temas que tamén che andan na cabeza… así, desa mestura as veces saen cousas interesantes. Neste caso mesturouse a obra dos colegas con quen compartía a publicación coa lectura de Luís Seoane. E así apareceu a pregunta… de que cor é Compostela? contestación que podedes ler no blog.

Caixa de presentación do libro Santiago de Compostela, ouro, verde e negro, por Uqui.net
Caixa de presentación do libro Santiago de Compostela, ouro, verde e negro, por Uqui.net

Packaging especial para o número 001


Publicación non venal, editada polo Consorcio de Compostela, e no que participamos con textos ou fotografías: Luisa Castro, Dario Villanueva, Álvaro Siza, Antón Abril, Marcelino Oreja, Tono Arias, Alberte Peitavel, Adolfo Enríquez e Uqui Permui.

Interior do libro Santiago de Compostela, ouro, verde e negro, por Uqui.net
Interior do libro Santiago de Compostela, ouro, verde e negro, por Uqui.net
Interior do libro Santiago de Compostela, ouro, verde e negro, por Uqui.net
Interior do libro Santiago de Compostela, ouro, verde e negro, por Uqui.net