Voluntariado Xacobeo 2010

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia encragounos a creación da imaxe de súa campaña de Voluntariado para o Xacobeo 2010. Desenvolvimos unha marca que despois aplicouse a diferentes soportes, incluíndo a sinalética dos diferentes Camiños de Santiago.

Sinaléctica do Voluntariado do Xacobeo 2010 (uqui)
Logotipo Voluntariado 2012 (uqui)

Creamos unha marca que aplicamos a diferentes soportes, incluindo a sinaléctica dos diferentes Camiños de Santiago durante o ano 2010.

Imaxes de rótulos para o Voluntariado Xacobeo 2010 (uqui)