Logotipo Compostela, Territorio das Mulleres

Como punto de partida creouse un imagotipo inspirado en dous símbolos fundamentalmente. Por un lado, o símbolo da muller e do feminismo e por outro lado, o da vieira, un elemento asociado ca feminidade e que tamén representa á propia cidade e o camiño de Santiago. A estructura circular e radial dos elementos, escenifica ó mesmo tempo, á figura da muller e a propia estrutura urbanística da cidade.
O resultado é un elemento visual dinámico de gran significado.