Publicacións de Proxecto-Edición

Os catálogos de Proxecto-Edición recollen a complexa rede de actividades e iniciativas artísticas que se desenvolveron nos tres anos que durou a iniciativa. Requeriron dun grande traballo de síntese e de organización para que un lector que non seguise de preto o proxecto puidese entender igualmente as liñas de investigación seguidas.

Plan Rosebud, espazodocumental.net e Entrecruzar son outras publicacións que forman parte do Proxecto-Edición.

Portadas Proxecto-Edición (uqui)
Interior libros Proxecto-Edición (uqui)