Aviso legal

Todos os contidos do sitio web uqui.net, entendendo por estes os textos, fotografías, gráficos, imaxes, símbolos, marcas, logotipos e demáis contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico (en adiante, os "Contidos"), son propiedade intelectual de Uqui Cebra S.L. ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación máis alá do estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.

Podes descargar e transmitir os contidos, sempre sen ánimo de lucro e se cite a fonte e a autoría de maneira clara, quedando prohibida calquera comercialización dos contidos do sitio web uqui.net e calquera modificación do mesmo.

O usuario acepta utilizar o contido de acordo coa Lei e este Aviso Legal, así como outras condicións, regulamentos e instrucións que no seu caso puidesen ser aplicadas.

Este sitio está elaborado con software libre e licencia GNU / GPL.

Recoñecemento - Non comercial - SenObraDerivada (by-nc-nd): Non se permite o uso comercial da obra orixinal ou a xeración de obras derivadas.