Compostela, Territorio das Mulleres

O proxecto engloba diversos aspectos que van dende a propia identidade visual (tomando como punto de partida a creación dun imagotipo para representar o empoderamento da muller e a propia cidade) ata carteis, a web da iniciativa, pezas audiovisuais de promoción, aplicacións..

Logotipo [Ver máis]

Carteis [Ver máis]

Ideación e aplicación dos espazos [Ver máis]

Pezas audiovisuais [Ver máis]

A sociedade compostelá volcada co Territorio das Mulleres [Ver máis]

Web TM [Ver máis]

Aplicacións variadas [Ver máis]