Proxecto-Edición

Proxecto-Edición foi un proceso de traballo multifacético que se desenvolveu durante tres anos (2006-2008) nos que se sucederon unha serie de actividades, obradoiros, seminarios, encontros e publicacións relacionadas co traballo da edición, a creación da información e os seus métodos de distribución. Foi unha coprodución entre os tres centros de arte galegos: Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Marco de Vigo e a Fundación Luis Seoane da Coruña.

Panel de la exposición del Proxecto-Edición (uqui)
Caixas Proxecto-Edición (uqui)
Portadas Proxecto-Edición (uqui)

Toda a produción editorial recolleuse en tres cofres anuais e toda a actividade quedou rexistrada nos seus respectivos catálogos específicos. [Ver máis]

Cartel do Encontro-feira do Proxecto-Edición (uqui)

Carteis do Proxecto-Edición. er máis]

P_E tarxeta (uqui)

Aplicacións. er máis]

Rotulación da Exposición de Proxecto-Edición (uqui)

Espazos do Proxecto-Edición. er máis]